Medicinsk Tränare

Träning är medicin

Om du har rätt tränare. 

Idag vet vi med forskningens hjälp att många av våra vanligaste medicinska diagnoser kan förebyggas, bromsas upp och undvikas med träning.

För att nå det resultatet krävs specifik träning för varje unik diagnos och individ. En ny yrkesroll är här som har specialiserat sig på träning inom detta område: Lic. Medicinsk tränare.

En medicinsk tränare kan efter sjukvårdens insats bli din brygga till ett friskare liv och hjälpa dig med din träning på lång sikt.